Underbara Costa Rica

Costa Rica i hjärtat av Centralamerika har på senare år blivit ett allt populärare resmål, mycket tack vare de fantastiska naturupplevelser som landet erbjuder.

I Costa Rica bor det drygt fyra miljoner invånare på en yta aningen större än Danmark. Huvudstad i landet är San José i centrala delarna av landet med knappt 300 000 invånare i själva staden och drygt två miljoner i storstadsområdet.

Till skillnad mot grannländerna Nicaragua och Panama har Costa Rica under lång tid präglats av fred och politisk stabilitet, vilket så klart även gynnat turismen i landet. Landet får också betraktas som världens kanske mest klimatvänliga, ekologiska och djurvänliga då regeringen i landet år 2007 satte som mål att Costa Rica ska vara klimatneutralt redan år 2021. Så kallad ekoturism är något som är mycket populärt i landet.

Utöver det arbetar man också mycket med naturvård och från och med mars nästa år kommer man att stänga samtliga djurparker i landet och göra om dessa till stadsparker och trädgårdar där djuren kan ströva fritt.

Mycket i Costa Rica handlar just om djur och natur eftersom att landet trots att det bara upptar 0,1% av jordens totala landyta inhyser någonstans mellan 500 000 och en miljon växt- och djurarter, vilket motsvarar hela 5% av världens alla arter av växter och djur. Av landets totala yta är hela 27% nationalparker eller på annat sätt naturskyddade områden.

Variationen i floran och faunan är som sagt enorm. Bland annat så finns här över 1 000 olika orkidéarter, 800 olika ormbunksväxter, 850 olika fågelarter, över 200 olika arter av däggdjur samt drygt 250 olika arter av reptiler. Så för den som är intresserad av djur är Costa Rica ett givet val.

Även i mer marina miljöer bjuder Costa Rica på ett fantastiskt växt- och djurliv. Av den anledningen blir också landet allt mer populärt att åka till för att just dyka.